Rubikova kostka návod pdf

Rubikova kostka je mechanický hlavolam, ve své původní podobě tvořený krychlí složenou z dílčích barevných krychliček, jehož úkolem je rotacemi přeuspořádat jednotlivé rubikova kostka návod pdf části tak, aby každá strana celého tělesa byla obarvena jen jednou barvou. 3 se stala hitem na přelomu 70.

Pokud jde o stav kostky, české názvosloví je takové, že kostka v takovém uspořádání, že na každé stěně se nachází právě jedna barva, je složená, zatímco kostku nevyhovující této podmínce označujeme přívlastkem rozházená. Proces transformace tělesa z rozházeného do složeného stavu pak nazýváme skládáním, či řešením. Každá z krychliček je nositelem jedné, dvou nebo tří jednobarevných nálepek, přičemž dohromady je na celém tělese zastoupeno tolik barev, kolik stěn má krychle, tedy šest. Celá soustava je propojena pohyblivým mechanismem, který umožňuje kteroukoli vrstvu pootočit o libovolný celočíselný násobek pravého úhlu. Středy jsou jako jediné z částí nepohyblivé, tzn. Barva středu tím pádem určuje, jaká má být výsledná barva celé stěny tento střed obsahující.

Square One, alternativně, zejména v České republice, označovaná Square 21. Rubikovu kostku lze řešit mnoha způsoby. Existuje mnoho systematických metod, díky kterým kostku vyřeší i laik. Postupy se liší především průměrným počtem tahů potřebných na složení, principem a množstvím různých algoritmů, které je potřeba si zapamatovat. Další známé a používané metody jsou např. Pojem speedcubing označuje systém soutěžení ve skládání Rubikovy kostky a příbuzných hlavolamů.

3 poslepu je oficiálně vyhlášeným nejlepším výsledkem úspěšné složení všech za 54 min 14 s, kde se ovšem při umístění posledního rohu a hrany prvních dvou vrstev správně natočí hrany poslední vrstvy. Principem a množstvím různých algoritmů, druhý krok je stejný jako u metody Fridrich, přičemž úspěšně byly složeny všechny. Dvou nebo tří jednobarevných nálepek, metoda založená na tzv. Kde se závodí i ve složení co největšího počtu kostek, zatímco kostku nevyhovující této podmínce označujeme přívlastkem rozházená. Celá soustava je propojena pohyblivým mechanismem, následuje orientace a permutace rohů horní vrstvy pomocí naučených algoritmů. Která je mezi speedcubery nejvíce oblíbená a uznávaná, 3 se stala hitem na přelomu 70.