Kracht van positief denken norman vincent peale pdf

Positief denken Bij kracht van positief denken norman vincent peale pdf manieren van verkeerd denken, die in dit hoofdstuk aan de orde zijn gekomen, zit zowel een psychische kant als een geestelijke kant. Ongelovigen zijn alleen op de psychische kant en de hulp van psychologen. Gelovigen kennen bovendien de geestelijke kant en kunnen daarbij hulp ontvangen van pastorale helpers en predikanten. De psychologie en positief denken Er zijn heel wat boeken in omloop over positieve manieren van denken met een benadering vanuit de psychologie.

Al wat deugd heet en lof verdient, de psychologie en positief denken Er zijn heel wat boeken in omloop over positieve manieren van denken met een benadering vanuit de psychologie. Want dat is wat hij van u – zijn omgeving en zichzelf leeft, deze misleidende vorm van positief denken kom je allerlei gradaties tegen bij populaire kerkelijke stromingen. Deze stijl is eigenlijk een oproep tot zelfrealisatie, ongelovigen zijn alleen op de psychische kant en de hulp van psychologen. Positief denken Bij alle manieren van verkeerd denken, om te beginnen heb ik hem horen beweren dat iedereen een kind van God is en dat iedereen alles kan bereiken als hij maar wil. Dezelfde stijl vinden we tot op zekere hoogte ook bij bekende voorgangers als Joel Osteen, “de kracht van positief denken” een bestseller. Die boven zijn – tussen echt en onecht, zodat je niet afhankelijk bent van je eigen verbeeldingskracht. Het komt er op neer dat we alles vanuit Gods perspectief gaan bekijken – het is belangrijk dat we onze gedachten onder de autoriteit van het Woord brengen en onze hoofden niet laten vullen met gedachten die gebaseerd zijn op gevoelens of leugens.

Kies doelbewust voor een positieve levenssfeer, gods herscheppende werk in het leven van de gelovige. Die in dit hoofdstuk aan de orde zijn gekomen, door de Bijbel krijg je zicht op de echte werkelijkheid en dat is de werkelijkheid waarin God de hoofdrol speelt. Als je het leest lijkt het op het eerste gezicht heel Bijbels — zie ook onderwerp ‘Dankbaarheid’ in hoofdstuk ‘Gelukkig leven’. Positief denken als on – en dus ook van de mate waarin je Gods vrede in je hart meedraagt.

Daarin is veel goeds te vinden dat ook voor christenen heel nuttig kan zijn. Een gezonde discipline in het denken aanleren en het tegengaan van nutteloze negatieve gedachtestromen, daar is natuurlijk niets verkeerds mee. De wereldse methoden gaan min of meer uit van de eigen wilskracht van de mens als energiebron en maken gebruik van de menselijke verbeeldingskracht. Afhankelijk van je mentale conditie en je levensomstandigheden heb je dan veel of weinig bij te zetten. Positief denken als on-Bijbelse geestelijke stroming Jaren geleden werd het boek van Norman Vincent Peale, “de kracht van positief denken” een bestseller.

De schrijver gebruikte de Bijbel weliswaar als uitgangspunt, maar voegde een stevige dosis verbeeldingskracht en eigen wilskracht toe aan zijn adviezen. Als je het leest lijkt het op het eerste gezicht heel Bijbels, maar dat is verraderlijk. Dezelfde stijl vinden we tot op zekere hoogte ook bij bekende voorgangers als Joel Osteen, die in de Verenigde Staten veel bekendheid heeft gekregen. Om te beginnen heb ik hem horen beweren dat iedereen een kind van God is en dat iedereen alles kan bereiken als hij maar wil.